VARFÖR TILLSKOTTSDAGEN?

Tillskottsdagen är ett resultat av en låg tillväxt i både investeringar och befolkning i Värmland. Initiativtagarna till projektet Tillskottet och även de som står för finansieringen är Byggföretagen, Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv och privata fastighetsägare.


Dagen är till för att öka tillväxten i Värmland genom att skapa kontakt mellan studenter och företag inom bygg- och fastighetsbranschen och nu även för dem studenter och företag som berör Energi och Miljö. Tanken är att få studenter att se möjligheterna som finns just här och få studenter att stanna kvar i Värmland efter avslutade studier.


Tillskottsdagen riktar sig till byggingenjörer, energi- och miljöingenjörer och fastighetsekonomer på Karlstads Universitet samt företag som innebär jobbmöjligheter för dessa program. Sambandet mellan de olika branscherna återspeglar byggprocessen från projektering och produktion till försäljning och förvaltning.


Tillskottsdagen har under flera år skapat jobbmöjligheter, bidragit till att knyta nya kontakter och gett fastighetsbranschens aktörer en naturlig mötesplats i Karlstad/Värmland.


Vi välkomnar studenter och företag till 2020 års upplaga av Tillskottsdagen!